2013. július 24., szerda

Nem mi ettük/esszük meg az aranytojást tojó tyúkot - avagy a pedagógusok béremeléséről

          "Ötvenöt évem elszelelt
           s még havi kétszáz sose telt.
           Az ám,
           Hazám!"
Bizony, napszámosként eddig nekem sem jutott ennyi még, pedig "Havi kétszáz pengő fixszel/ma egy ember könnyen viccel."
Viccelődésre azonban már csak azért sincs kedvem, mert az idén már legalább ötször emelték a bérünket - legalábbis a kormányzati kommunikációban, amelyet aztán a média simán átvett. Úgy hogy az emberek szemében sikerült megint vörös posztónak feltüntetni bennünket.
Ma dönt a kormány a szeptemberi pedagógus béremelésről, nagyon kíváncsi vagyok, mire jutnak. Az Átlátszó birtokába került kormány-előterjesztés alapján megpróbáltam számolgatni egy kicsit, hogy lássam, mire számíthatok - és hát igen kiábrándító a kép, elsőre nem is hittem. Aztán megnéztem, hogy alakul feleségem fizetése, s ott legalább látszik valami - bár javulásnak azt sem nevezném.
A számolgatás eredményét az alábbi képen láthatjátok, nagyon nem is szeretném kommentálni. A megértést elősegítendő néhány fontos információt közölnék veletek:
 • 1982-ben matematika-fizika szakon végeztem a JATE-n (a fizikát hiányszaknak minősítettem, ha nem lesz az nálunk, akkor ennyivel is kevesebb lesz az új bérem);
 • 1988-ban az ELTE-n elvégeztem a filozófia szakot is;
 • 1999-ben a BME-n közoktatási vezető szakot is abszolváltam, amely jelenleg pedagógus szakvizsgával egyenértékű;
 • szerepelek az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben, matematikából emelt szinten is;
 • 2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjétől Arany Katedra Emlékérem kitüntetést kaptam;
 • kilenc évig igazgatóhelyettes, hat évig igazgató voltam iskolámban. Jelenleg osztályfőnök vagyok, ezért kötelező óráim száma 21, így a tervezett, az új bérben lévő 26 tanítási óra miatt eddig 26-21=5 túlórám volt hetente (ebben a tanévben ez pont így is volt), amely díját ezután nem kapom meg.
 • az új béreket az előterjesztésben szereplő 60%-os emeléssel számoltam, a konkrét számokat Thaisz Miklós fideszes politikai tanácsadó PowerPoint prezentációjából vettem - ő egyike a kormány-előterjesztés megalkotóinak is;
 • szeptember 1-től minden napszámos automatikusan a Pedagógus I. besorolásba kerül a jogszabály szerint, nekem lehetőségem lesz 2014. január 1-től átkerülni a Pedagógus II.-be (erről később);
 • az új bérben a pótlékok összege tól-ig között mozoghat a munkáltató (nem az igazgató, hanem a KLIK vezetője) döntésétől függően, kiszámoltam mind a kettőt, de szerintem pénzhiány miatt az alsó értékek lesznek beállítva;
 • a jövő évi minimálbér összegének 102 eFt-ot vettem, lévén választások lesznek...
 • 2002-ben kaptuk ama bizonyos 50%-os béremelést, kompenzálandó az elmaradást - a fennmaradó részt pedig az infláció hat év alatt fel is emésztette. Ez után 2008-ban volt a következő, nagyjából az előző évi inflációval megegyező mértékű emelés, azóta semmi. És 2009 óta óta megszűnt nálunk az ún. kafetéria is. Érdemes még elolvasni ez ügyben a Petróczi Gábor igazgató, tanügy-igazgatási szakértő honlapján lévő elemzést is, amely szerint a KSH adatai alapján a napszámosok bére, a 2008. január 1-jén életbe lépett bértábla a hat év alatt bekövetkezett infláció miatt 31,2%-ot veszített értékéből.
Végül a jogszabálytervezet szövegéből idézek:
"34. § (2) A pedagógus szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus kérheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba való besorolását 2014. január 1-jével. A besorolás további feltétele, hogy 2013. november 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A portfólió elemeit a 2. melléklet határozza meg. Amennyiben a portfólió tartalmazza a 2. mellékletben meghatározottakat, a Pedagógus II. fokozatba történő besorolása nem tagadható meg. Az eljárást az OH szervezi.
(3) A 2014. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-ig a 3. § szerinti minősítési eljárásban vesz részt.
(4) A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából.
(5) A (4) bekezdés szerinti pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki
a) rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával,
b) szerepel az Országos szakértői névjegyzéken vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken,
c) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen,
d) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére a 4. § (5), (7)-(8) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.
(6) A (4) bekezdés szerinti felhívás alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus besorolása azonnali hatállyal visszavonható, amennyiben nem tesz eleget a (5) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott feladatoknak. A besorolás visszavonását követően a pedagógust a Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell besorolni. A (4) bekezdés alapján lebonyolítandó pályázati eljárást az OH szervezi."
Emiatt a 2014. január 1-et követő fizetésem annak alapján számoltam ki, hogy még az idén kérni fogom a Pedagógus II.-be történő besorolásom, mivel rendelkezem a szükséges feltételekkel (bár a jogszabályalkotó sietségében/kapkodásában/ figyelmetlenségében a 2. számú mellékletből "kifelejtette" - vagy nincs is még kész! - a portfólió elemeinek felsorolását...). Aztán pedig a Mesterfokozatot is - ha közzéteszik a felhívást, de ez még nagyon a jövő zenéje...
Szóval akkor a medve (az összegek természetesen bruttóban értendők):
Mint az a számításból elég egyértelmű, a fizetésemelkedésem az idei négy hónapra -11,4%, januártól (pozitívan gondolkodva, pedagógus II.!) -0,5%, ugyanezek az értékek nejemnél, akinek nincs szakvizsgája, "csak" egyeteme +12,2%, illetve - a januári soros ugrása miatt is - +20,2%.
Hát ez valóban átlagban 34%-os béremelés szeptember 1-től, ugye, kedves Balogh Zoltán miniszter úr...
És akkor fogjuk be pörös szánkat a következő néhány évre. Az ám, Hazám!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése