2013. július 24., szerda

Nem mi ettük/esszük meg az aranytojást tojó tyúkot - avagy a pedagógusok béremeléséről

          "Ötvenöt évem elszelelt
           s még havi kétszáz sose telt.
           Az ám,
           Hazám!"
Bizony, napszámosként eddig nekem sem jutott ennyi még, pedig "Havi kétszáz pengő fixszel/ma egy ember könnyen viccel."
Viccelődésre azonban már csak azért sincs kedvem, mert az idén már legalább ötször emelték a bérünket - legalábbis a kormányzati kommunikációban, amelyet aztán a média simán átvett. Úgy hogy az emberek szemében sikerült megint vörös posztónak feltüntetni bennünket.
Ma dönt a kormány a szeptemberi pedagógus béremelésről, nagyon kíváncsi vagyok, mire jutnak. Az Átlátszó birtokába került kormány-előterjesztés alapján megpróbáltam számolgatni egy kicsit, hogy lássam, mire számíthatok - és hát igen kiábrándító a kép, elsőre nem is hittem. Aztán megnéztem, hogy alakul feleségem fizetése, s ott legalább látszik valami - bár javulásnak azt sem nevezném.
A számolgatás eredményét az alábbi képen láthatjátok, nagyon nem is szeretném kommentálni. A megértést elősegítendő néhány fontos információt közölnék veletek:
 • 1982-ben matematika-fizika szakon végeztem a JATE-n (a fizikát hiányszaknak minősítettem, ha nem lesz az nálunk, akkor ennyivel is kevesebb lesz az új bérem);
 • 1988-ban az ELTE-n elvégeztem a filozófia szakot is;
 • 1999-ben a BME-n közoktatási vezető szakot is abszolváltam, amely jelenleg pedagógus szakvizsgával egyenértékű;
 • szerepelek az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben, matematikából emelt szinten is;
 • 2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjétől Arany Katedra Emlékérem kitüntetést kaptam;
 • kilenc évig igazgatóhelyettes, hat évig igazgató voltam iskolámban. Jelenleg osztályfőnök vagyok, ezért kötelező óráim száma 21, így a tervezett, az új bérben lévő 26 tanítási óra miatt eddig 26-21=5 túlórám volt hetente (ebben a tanévben ez pont így is volt), amely díját ezután nem kapom meg.
 • az új béreket az előterjesztésben szereplő 60%-os emeléssel számoltam, a konkrét számokat Thaisz Miklós fideszes politikai tanácsadó PowerPoint prezentációjából vettem - ő egyike a kormány-előterjesztés megalkotóinak is;
 • szeptember 1-től minden napszámos automatikusan a Pedagógus I. besorolásba kerül a jogszabály szerint, nekem lehetőségem lesz 2014. január 1-től átkerülni a Pedagógus II.-be (erről később);
 • az új bérben a pótlékok összege tól-ig között mozoghat a munkáltató (nem az igazgató, hanem a KLIK vezetője) döntésétől függően, kiszámoltam mind a kettőt, de szerintem pénzhiány miatt az alsó értékek lesznek beállítva;
 • a jövő évi minimálbér összegének 102 eFt-ot vettem, lévén választások lesznek...
 • 2002-ben kaptuk ama bizonyos 50%-os béremelést, kompenzálandó az elmaradást - a fennmaradó részt pedig az infláció hat év alatt fel is emésztette. Ez után 2008-ban volt a következő, nagyjából az előző évi inflációval megegyező mértékű emelés, azóta semmi. És 2009 óta óta megszűnt nálunk az ún. kafetéria is. Érdemes még elolvasni ez ügyben a Petróczi Gábor igazgató, tanügy-igazgatási szakértő honlapján lévő elemzést is, amely szerint a KSH adatai alapján a napszámosok bére, a 2008. január 1-jén életbe lépett bértábla a hat év alatt bekövetkezett infláció miatt 31,2%-ot veszített értékéből.
Végül a jogszabálytervezet szövegéből idézek:
"34. § (2) A pedagógus szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus kérheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba való besorolását 2014. január 1-jével. A besorolás további feltétele, hogy 2013. november 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A portfólió elemeit a 2. melléklet határozza meg. Amennyiben a portfólió tartalmazza a 2. mellékletben meghatározottakat, a Pedagógus II. fokozatba történő besorolása nem tagadható meg. Az eljárást az OH szervezi.
(3) A 2014. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-ig a 3. § szerinti minősítési eljárásban vesz részt.
(4) A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából.
(5) A (4) bekezdés szerinti pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki
a) rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával,
b) szerepel az Országos szakértői névjegyzéken vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken,
c) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen,
d) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére a 4. § (5), (7)-(8) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.
(6) A (4) bekezdés szerinti felhívás alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus besorolása azonnali hatállyal visszavonható, amennyiben nem tesz eleget a (5) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott feladatoknak. A besorolás visszavonását követően a pedagógust a Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell besorolni. A (4) bekezdés alapján lebonyolítandó pályázati eljárást az OH szervezi."
Emiatt a 2014. január 1-et követő fizetésem annak alapján számoltam ki, hogy még az idén kérni fogom a Pedagógus II.-be történő besorolásom, mivel rendelkezem a szükséges feltételekkel (bár a jogszabályalkotó sietségében/kapkodásában/ figyelmetlenségében a 2. számú mellékletből "kifelejtette" - vagy nincs is még kész! - a portfólió elemeinek felsorolását...). Aztán pedig a Mesterfokozatot is - ha közzéteszik a felhívást, de ez még nagyon a jövő zenéje...
Szóval akkor a medve (az összegek természetesen bruttóban értendők):
Mint az a számításból elég egyértelmű, a fizetésemelkedésem az idei négy hónapra -11,4%, januártól (pozitívan gondolkodva, pedagógus II.!) -0,5%, ugyanezek az értékek nejemnél, akinek nincs szakvizsgája, "csak" egyeteme +12,2%, illetve - a januári soros ugrása miatt is - +20,2%.
Hát ez valóban átlagban 34%-os béremelés szeptember 1-től, ugye, kedves Balogh Zoltán miniszter úr...
És akkor fogjuk be pörös szánkat a következő néhány évre. Az ám, Hazám!

2013. július 3., szerda

Nem akarunk olyan Magyarországot...

Tegnap volt szerencsénk nézni a tévében az Európai Parlament ülését - ha jól számoltam, akkor hat csatorna is egyenesben adta. Nagyon tanulságos volt látni a Tavares-jelentés vitáját.
Rögtön el is kezdtem szidni magam, hogy miért is jártam huszonkét évig iskolába, hogy miért voltak olyan jó tanáraim, akik megtanítottak olvasni (még a sorok közt is!), hogy megtanítottak gondolkodni, szöveget elemezni, hogy ne tiszteljem feltétlenül a tekintélyt, azokat, akik hordóra állnak - hogy szeressem Descartes-ot, Voltaire-t és Rousseau-t, hogy "Sapere aude! (Horatius Epistola I., 20. 40.)" - "Merj gondolkodni!".
Különben észre sem veszem, hogy alábbi szövegben milyen önellentmondás feszül az első és a harmadik (és negyedik) mondat között:
"Nem akarunk olyan Európát, ahol a kétharmados többségben kifejeződő egységet elítélik, ahelyett hogy tisztelnék. Nem akarunk olyan Európát, ahol gyámság alá helyeznek, a szabadságot korlátozzák és nem kiteljesítik. Nem akarunk olyan Európát, ahol a nagyobb visszaél az erejével, és a többség visszaél a hatalmával. Nem akarunk olyan Európát, ahol kettős mércét használnak, ahol csak a kisebbnek kell tisztelnie a nagyobbat." (Orbán Viktor miniszterelnök, Strasbourg, 2013. július 2.)


Aki tud olvasni, annak nem kell magyarázni - a többiekre pedig Miniszterelnök Úr számít...
Hogy a régi latin mondást kicsit kiforgassam. Quod licet bovi, non licet Iovi! (Amit szabad az ökörnek, nem szabad Jupiternek!)
Még nem tudhatom, délután hogy fognak szavazni Strasbourgban, de egyetértve Orbán Viktorral, nekem sincsenek kétségeim - csak nem az ő szimpla hazugsága (baloldali-liberális többség) miatt:

(Ha jól számolom, akkor a szocik-liberálisok-zöldek-egyesült baloldal összesen 366 főből áll. Az nálam kevesebb, mint a 755 fele...)
Ha tegnap én szólhattam volna Strasbourgban, biztos ezt mondom:
"Nem akarunk olyan Magyarországot, ahol gyámság alá helyeznek, a szabadságot korlátozzák és nem kiteljesítik. Nem akarunk olyan Magyarországot, ahol a nagyobb visszaél az erejével, és a többség visszaél a hatalmával. Nem akarunk olyan Magyarországot, ahol kettős mércét használnak, ahol csak a kisebbnek kell tisztelnie a nagyobbat."